Molin & Häggström dubbelrum

Rummet Molin & Häggström är namngett efter båtsmännen Nils-Erik Molin och Folke Häggström som under en period delade just detta rum.

Rummet har en dubbelsäng (160 cm) som är bäddad vid ankomst.

Molin & Häggström må vara vårt minsta rum, men det som fattas i storlek kompenseras med råge med den största utsikten från fönstren i vinkel.

Nils-Erik och Folke tillhör de äldre i byn. Mycket av den kunskap vi har idag om livet som lots har vi fått från dem. Vi är framför allt tacksamma över att Nils-Erik sammanställt så mycket om byns historia i sin bok “Järnäs By” som varit mycket värdefullt för oss i vårt arbete.


BOKA RUM