Historia

Den första lotsstugan i Järnäsklubb uppfördes 1833, huset fungerade samtidigt som sjömärke. Eftersom många av lotsningarna gällde Nordmalingsfjärden byggdes 1861 också en lotsstuga på ön Storbådan närmare farleden. En ny lotsstuga på Storklubben uppfördes 1893.

Denna stuga står fortfarande kvar idag och kallas för Lillstugan. 1904 flyttades den stuga som stod på Storbådan till Storklubben, eftersom lotsarna hade fått tillgång till motordriven båt och snabbt kunde ta sig ut till farleden. Det är denna stuga som idag är kvar och som kallas för Lotshuset eller Storstugan.

Huset har nästan uteslutande använts som Lotshus. Järnäs lotsplats blev 1725 Västerbottens läns första officiella lotsplats. Vid den tiden rörde det sig om allmogelotsar, det innebär att lotsyrket var en bisyssla vid sidan av jordbruk och fiske. Fyra lotsar och en lotsdräng var då verksamma. Omkring 1820 byggdes en statlig lotsorganisation upp och kronolotsar tillsattes. Järnäs Lotsplats lades ner 1967.

Huset var sedan i Fortifikationsverkets ägo fram till 2012 då Järnäs Samfällighetsförening fick möjlighet att köpa tillbaka huset. Sedan sommaren 2014 drivs huset som vandrarhem.